Arhiviranje

Šivanje -th; Sri za urezivanje i šivanje.

Enciklopedijski rječnik. 2009.