Sinovljev

SON -ya, -ie; SYNCHRONOUS , - Da, njen. Sinu. str. dug. S-ya ljubav. Kao sinovi; na filialnom jeziku. Za sinove voljeti. Na filialnu vezu vezanu uz smb. (kao sin, koji odgovara sinu).

Enciklopedijski rječnik. 2009.