FIBER

FIBER - radni alat crtežnog mlina; Kroz rupu u žici (crtajući šiljak) metal koji se obrađuje je rastegnut.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.