Fermentacija

FROGENING -th; Sri 1. Postupak cijepanja organskih tvari pod utjecajem mikroorganizama ili njihovih enzima (kao način stvaranja nekih proizvoda ili brzine njihovog oštećenja). Mlijeko, kiselo, alkohol b. Poziv b. Kiseli miris fermentacije. 2. Masovna manifestacija nezadovoljstva; uzbuđenje. Politički b. B. umovi. Među ljudima b. (ubrzanje). * * * fermentacijski proces enzimskog cijepanja organskih tvari, uglavnom ugljikohidrata, koji nastaju bez upotrebe kisika. Ona služi kao izvor energije za vitalne funkcije organizma i igra važnu ulogu u cirkulaciji tvari u prirodi. Neke vrste fermentacije uzrokovanih mikroorganizmima (alkohol, mliječna, maslačna, octena kiselina) se koriste za proizvodnju etanola, glicerola i druge tehničke i prehrambenih proizvoda. * * * EMBROIDERY, proces enzimskog cijepanja organskih tvari, uglavnom ugljikohidrata, koji se nastavljaju bez upotrebe kisika. Ona služi kao izvor energije za vitalne funkcije organizma i igra važnu ulogu u cirkulaciji tvari u prirodi. Neke vrste fermentacije uzrokovanih mikroorganizmima (alkohol, mliječna, maslačna, octena kiselina) se koriste za proizvodnju etanola, glicerola i druge tehničke i prehrambenih proizvoda.

Enciklopedijski rječnik. 2009.