Etnocentrizam

etnocentrizam (od grčkog etnosa -. plemena - naroda i centra grada) (u sociologiji, etnografija), ljudska tendencija da se ocijeniti sve pojave života u svjetlu vrijednosti njihove etničke skupine, smatraju u kvaliteta standarda; sklonost vlastitom načinu života sa svima ostalima.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.