Epifite

epifiti - autotrofni biljke koje nemaju komunikaciju sa zemljom. Naselili su se na trune i grane drugih biljaka. Koristite taloženje vlage i minerala i prašinu. Distribuirana šumama tropskih (orhideja) i sjevernih (mahovina i lišajeva).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.