Dimas

(Kol 4, 14) - najprije revni učenik i suradnik sv. ap. Pavla (Fl 24,2), koji je naknadno poricao vjeru, ili barem iz djela naviještanja evanđelja, zbog pretjerane ljubavi prema svijetu (2 Timoteju 4,10, 1. Ivanova 2,15). Epiphanius kaže da je postao sljedbenik Kerinfa, Ebiona i dr. ap. Pavao piše samo ovom prigodom da je on volio sadašnje doba (2 Timoteju 4:10). Služi kao oni vjernici kojima ljubav svijeta utopi riječ i to je bezuspješno (Matej 13,22). Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.