Probava

probava , kuhana cm. Kuhati.

Enciklopedijski rječnik. 2009.