Karlo (lat Carolus Magnus.)

Karlo (lat. Carolus Magnus) (742-814), franački kralj sa 768, car od 800; iz karolinške dinastije. Njegova dobici (773-774 u Lombard kraljevstva u Italiji, regiji 772-804 Saxon i dr.) Dovela do stvaranja opsežnog carstva. Provela je politiku centralizacije moći, patronizirala Katoličku crkvu, provodila pravosudne, vojne i druge reforme. Charlemagneovo carstvo raspalo se ubrzo nakon njegove smrti.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.