Calmette (Calmette) Albert

Calmette (Calmette) Albert (1863-1933), francuski mikrobiolog i tehničarka. Učenik L. Pasteura. Godine 1901. organizirao je prvu ambulanta tuberkuloze u Lilleu. Zajedno sa S. Guerin stvorio BCG TB cjepiva (BCG), prvi ga koristiti u 1921. radi na male boginje, kuga, seroterapije, pročišćavanja otpadnih voda.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.