BULASHEVICH Jurij Petrovich

BULASHEVICH Jurij Petrovich (1911 str.) - Ruski geofizičar, dopisni član Ruske akademije znanosti (1991; dopisni član SSSR akademije znanosti od 1970.). Radovi na geofizičkim metodama istraživanja (uglavnom nuklearnih); razvio je teoriju zapisivanja neutrona i metodu inducirane polarizacije; proučavali migraciju radioaktivnih plinova.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.