Buffon (Buffon) Georges Louis Leclerc

Buffon (Buffon) Georges Louis Leclerc (1707-1788) - Francuski prirodoslovac, inozemni počasni član Akademije znanosti u St. Petersburgu (1776). U glavnom djelu „Natural History” (Vol. 1 - 36, 1749-88) izražava ideju o razvoju svijeta i njegovu površinu, jedinstvu plana organske strukture svijeta. Za razliku od K. Linnaeus branio je ideju varijabilnosti vrsta pod utjecajem okolišnih uvjeta.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.