Pouffe wham (Buch) Christian Leopold

pouffe wham (Buch) Christian Leopold von (1774-1853) - njemački geolog, inozemni počasni član Peterburg AN (1832). Radovi na paleontologiji i jurskoj stratigrafiji. Autor (zajedno s A. Humboldtom) pretpostavlja kratere uzvišenja.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.