Boyadzhiev Zlatyu

Boyadzhiev Zlatyu (1903-1976) - Bugarski slikara. Osvrćući se na tradiciju renesansne umjetnosti i popularne print, stvoriti epski scene generalizirane nacionalni život, portreti, krajolici, karakteriziran dekorativne kompozicije, zvučnosti boje.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.