Nicolas Bourbaki (Bourbaki Nicolas)

Bourbaki Nicolas (Bourbaki Nicolas) , pseudonim pod kojima skupina matematičara u Francuskoj, uzeo (1939) pokušaj da se objasni razne matematičke teorije sa stajališta formalne neoboriv metoda (multi-volume teza „elementima matematike”).

Sveučilišna rječniku. 2000.