Bihor (Bihor)

BIHOR (bihor) - masiv u Rumunjskoj, na Zapadu. -Rumanske planine. Visina do 1848 m (grad Kukurbet). Izumrli vulkani, krš. Šumske i crnogorične šume.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.