Berg (berg) Seks

Berg (Berg) Paul (rođen 1926.), američki biokemičar. Proučavao je ulogu transportne RNA u biosintezi proteina. Dobio je rekombinantne DNA molekule (koje su sadržavale DNA bakterijskog virusa lambda i majmunskog virusa 40), na kojem je proučavao strukturu pojedinih gena. Nobelova nagrada (1980).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.