BENTAM Jeremiah

BENTAM Jeremiah (1748-1832) - engleski filozof, sociolog, odvjetnik. Utemeljitelj filozofije utilitarizma.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.