Benjamin (Benjamin) Walter

Benjamin (Benjamin) Walter (1892-1940), njemački esejist, književni i likovni kritičar. Od 1920. živi u Berlinu. U 1926, -27 posjetio Moskvu ( „Moskovski dnevnik”, objavljen 1980. godine, ruski prijevod 1997.). bilo je blizu krug Frankfurtske škole (M. Horkheimera, Adorna) od 1933. u egzilu u Parizu za vrijeme bijega iz okupirane Francuske počinio samoubojstvo .. na španjolske granice prijeti mu gestapovski problem. u brojnim člancima i eseja, napisan na sažet, ponekad aforističan oblik utrke matrivaetsya kriza tradicionalnih oblika kulture u uvjetima moderne civilizacije, posebno gubitak umjetnosti svojim jedinstvenim „aure” ( „Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije”, 1936.). Prevoditelj radi C. Baudelairea i Prousta. rada autor knjige „Porijeklo njemačke tragedije” (1928 ;. o baroknoj drami XVII). <--1 ->

Sveučilišna rječniku 2000