Belelyubskiy Nikolaj Apollonovich

Belelyubskiy Nikolaj Apollonovich (1845-1922) inženjer i znanstvenik. Za projekte Belelyubsky izgrađen velik metalni željeznički most preko Volge, Dnjepra, OB, i drugi. Pod vodstvom Belelyubsky razvili metode ispitivanja materijala, standardi i specifikacije za armirano-betonskih radova.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.