Od bjeloruskog socijaldemokratskih laburisti

od bjeloruskog socijaldemokratskih laburisti (BSDRP) - osnovana je u rujnu 1917. godine, dio lijevog krila socijalističke skupštine sastava njene Petrograda organizacije bjeloruski. Pridružio boljševicima. U travnju 1918. godine članovi BSDRP ušao u rusku Komunističku partiju (boljševičke).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.