BAYER (Bayer) Otto Georg Wilhelm

BAYER (Bayer) Otto Georg Wilhelm (1902-1982) - njemački kemijski inženjer i industrijalac. Glavna djela na kemiju i tehnologiju polimera. Dobio je poliuretane (1937) i uspostavio svoju industrijsku proizvodnju.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.