Balzan Josip L.

Balzan Josip L. (1923-1975) - Moldavski pjesnika. Zbirka lirskih pjesama našeg vremena "čuvanja života" (1949.), "Kroz godina" (1959), "Face Moments" (1973). Čitanje.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.