Bactrim

Bactrim - grad (6 BC -... 16 pne ...), Kapital Baktrija, onda Kušansko Carstvo. Sada je grad Balkh u blizini istog imena na sjeveru. Afganistan.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.