Bacteriochlorophyll

bacteriochlorophyll - pigmenti sposobne fotosinteze zelene i ljubičaste bakterije. Kemijska struktura je slična klorofilu zelenih biljaka.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.