Automatsko oružje

automatsko oružje - vatreno oružje (puške, pištolje, pod-mitraljeza, automatskih pušaka, automatska puška i slično), u kojima je energija u prahu plinova prilikom izgaranja se koriste za prijavu metak (projektil) promet, pretovara i proizvodnju sljedeći vi Trela. Pojavio se na 2. katu. 19. stoljeće.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.