Uspon od apstraktne do betonu

Uspon od apstraktne do betona - predmet metode istraživanja, koji se sastoji u prijelazu iz apstraktnog i jednostranog znanja o tome kako više specifičnih za reprodukciju u teorijskim razmišljanjima - kao znanstvene definicije sustava (vidi. Abstrakcija, beton); jedan od osnovnih načela dijalektike.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.