ARA

ARA - ime 2 vrste dugih papiga s jakim bojama. Duljina do 1 m (plava maca). 17 vrsta, u Americi (od Meksika do Paragvaja), u šumskim područjima. Jato napada plantaže voća. Jednostavno se pitaju i mogu "razgovarati".

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.