Akvinka (Aquincum)

Akvinka (Aquincum) - grad u rimsko doba (oko 10 pne. - .. 409 prije Krista). , s 107 n. e. središte rimske provincije. Panonije. Ruševine na području Budimpešte. Ostaje majstor četvrtine, amfiteatar, obrambene zidove, vodovod, termalne svetišta, palača sa podnih mozaika.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.