Apollo Antinoysky

Apollo Antinoysky (umro 286). - kršćanski mučenik, čitatelju, oštećene u progona cara Dioklecijana. Memorija u pravoslavnoj crkvi 14. prosinca (27), u Katoličkoj crkvi 6. srpnja.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.