ANTEROAT

ANTEROT (grčki nasuprot Erosa.) - u grčkoj mitologiji, bog, inspirativnom ljudske averziju prema onima koji ga ljube. Pratioca Afrodita.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.