Anaximander iz Mileta

Anaksimandar iz Mileta (oko 610 - oko 540 pne ..), drevni grčki prirodoslovac, geograf i prirodnih filozofa, predstavnik miletska škola. Autor prvog filozofskog djela na grčkom "O prirodi". Učiteljica Talesa. Prošao je iz ideje prostorno beskonačnog tjelesnog kontinuiteta, "obuhvaća" vanjski prostor nakon rođenja i upija ga nakon smrti. Stvorio je geocentrični model svemira, prve zemljopisne karte. Izrazio je ideju o podrijetlu čovjeka "od neke životinje druge vrste" (riba).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.