Amazonas (Amazonas)

Amazonas (Amazonas) - Stanje na sjeverozapadu Brazila, u basu. str. Amazon. 1567, 9 tisuća km i sup2. Stanovništvo je 2, 1 milijun ljudi (1991). Adm. c. - Manaus.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.