AMARANTH

AMARANTH (trake) je rod uglavnom godišnjih trava obitelji amaranth. Pribl. 60 vrsta, u toplim i umjerenim zonama. Korova, zrno, povrće, ukrasno bilje. Zbog visoke prehrane i lako kultiviranje uvelike uveli u kulturu u mnogim zemljama, posebno tropskim.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.