ALT

ALT (talijanski alt. - Pisma -. Visoko), 1) stranka u zboru, pjeva nisko dijete ili ženske glasove. Zvuči i zabilježi se iznad tenora.

2) Mali dječji glas.

3) Gudački instrument violine violine, više violine.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.