Upravno sudovanje

Upravno sudovanje. - Poseban postupak za rješavanje upravnih i sudskih sporova u kojima sudski ili drugi posebni državni organi smatraju tužbe protiv vlade, te donijeti odgovarajuću odluku. U Ruskoj Federaciji ne postoji poseban sustav administrativne pravde.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.