ADDIS-ABEBA

ADDIS-ABEBA - glavni grad (od 1889.) Etiopije, administrativno središte istoga administrativnog područja. Smješten na nadmorskoj visini od 2, 4 tisuće metara, 1, 7 milijuna stanovnika (1989). Međunarodna zračna luka. Obrada metala, hrana, svjetlo, obrada drveta, cementna industrija. Sveučilište. Sjedište Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Afriku i Organizacije afričkog jedinstva (OAU). Osnovan 1887. godine. Palača Menelik iI (1894.), Kuća Afrike (1963., vitraž - A. Takle).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.