Akrta

akrta - slobodni seljaci-vojnici u istočnim regijama Bizanta, branili granice protiv Arapa i seldžuskom Turaka.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.