Akademija Platona

Platonova akademija - antički grčki filozofska škola koju je osnovao Platon cca. 387. pne. e. u Ateni; postojao je do 1 in. Prije Krista. e. Tradicija Platonove akademije u Ateni nastavili Škola Srednji platonizam (ser. 1 - 2 st.) I neoplatonizma (4 -.. Ser 6 cc). U renesansi je osnovana Platonova akademija u Firenci (1459 - 1521), na čelu s M. Ficino.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.