Akademija znanosti Armenija

akademija znanosti Armenija - osnovana je 1943. godine u Erevan, na temelju armenskog ogranka SSSR-a. Godine 1991. bilo je 6 odjela i 32 znanstvene ustanove.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.