ABZETTSER

ABZETTSER (to absetzer.) (To absetzer.) - kanta za vodu bager za ponovno zauzimanje mekana i stijene u potištenost.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.