4 Kralja. 17: 24

A Asirski je kralj doveo ljude iz Babilona, ​​i iz Kute, a od Ava, a od Hamata, od Sefarvajima, i stavio [njihove] u gradovima Samarije mjesto Izraelaca , I uzeše u posjed Samariju i nastanjuju se u svojim gradovima. Ezra. 4: 10

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.