Poljoprivredni rječnik

View All
Jahin

Jahin

(On odobri) - naziv sljedeće osobe :. a) (3Tsar 7: 21) na ime jednog od dva glasova bakra stupova u trijemu Salomonovu hramu, stoji na desnoj strani, a zatim kao stup na lijevoj strani nazvan je Boaz . Ovi stupci bili u predvorju hrama Salomona do Kaldejci su izvijene i bakar ne bi trebao biti upravljan u Babilon (4Tsar 25 :.

Velika sovjetska enciklopedija

View All
ČEtvrta knjiga Kraljeva 8,20 je ... Koja je Četvrta Knjiga kraljeva 8: 20?

ČEtvrta knjiga kraljeva 8: 20

U njegovim je danima Edom izašao iz Judejske ruke i postavili kralja nad njima. Post 27: 40 2Pay. 21: 8 Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.

Velika sovjetska enciklopedija

View All
Eliel je ... Što je Eliel?

Eliel

Eli'el (Bog je Bog) -a) (1 Kor 11,46) sin Elnama Mahavima, jednog od glavnih ratnika Davida (na 2 kralja 23 nisu spomenuti); b) (1. Ljetopisa 11:47) - također - iz Metsowaija (također nije spomenut u 999, 2 Kings 999); c) (1 Chron 12: 11) - analog. Afay; d) (1 Chron 15: 9,11) - analog. Aminadav, e; e) (2 Chron 31: 13) - analog.